Region 1-2 Nyheter

2020-03-17 Inställt fysiskt årsmöte

OBS! På grund av Corona-situationen och få anmälda har styrelsen beslutat att ställa in det fysiska mötet. Årsmötet hålls endast som Skype-möte den 19 mars på samma tid.

2020-03-01 Nya protokoll att läsa

Nu finns flera nya protokoll att läsa.

2020-03-01 Ny webinfo

Nu finns Region 1-2 nya webinfo uppdaterad på FTFs nya webplats.

2019-10-15 Nya protokoll att läsa

Nu finns flera nya protokoll att läsa. Tyvärr saknas ännu några protokoll, men kommer här så snart de blir tillgängliga.

2019-04-17 Årsmötesprotokoll

Nu finns protokoll från årsmötet 2019 att läsa.

2019-04-16 Nytt protokoll att läsa

Nu finns protokollet från årets tredje styrelsemöte (protokoll 3-2019) att läsa.