Region Norr (1-2)

Vi i styrelsen för Region Norr (1-2) är

Ordförande Johan Nylander, Nylander Strategi & Utveckling AB

johan at nylanderstrategi.se Mobil: 070 – 208 90 90

Vice ordförande Göran Runsvik, AkzoNobel Pulp & Performance Chemicals

goran.runsvik at akzonobel.com Mobil: 070-250 43 90

Kassör Anders Aasa, Gävledala Företagshälsa

anders.e.h.aasa at gmail.com Tel: 010- 48 319 30 Mobil: 070 – 396 38 02

Ledamot Roger Lindahl, Kwiir AB

roger at kwiir.se Mobil: 073-805 54 02

Ledamot Per-Gunnar Fahrbring, Human Resurs AB

pg.fahrbring at humanresurs.se Tel: 0660 – 29 98 37 Mobil: 070- 938 43 60

Suppleant Johanna Danell, Alert Företagshälsa Teknik Miljö AB

johanna at alertab.se Tel: 0650 – 764 20 Mobil: 070-539 96 55