Region 9

Vi i styrelsen för Region 9 är:

Ordförande Marie Rasmusson, Akzo Nobel AB

marie.rasmusson at akzonobel.com

Tel: 0708 69 68 08

Kassör Tomas Abrahamson, Avonova Hälsa Syd AB

tomas.abrahamson at avonova.se Tel: 0431 57 82 06 Mobil: 073 662 64 86

Ledamot Per-Oluf Blomberg, Företagshälsan Arlöv-Lomma

per-oluf.blomberg at foretagshalsan.com Tel: 040 53 66 70

Ledamot Jan-Eric Karlsson, Arbets- och miljömedicin

jan-eric.karlsson at med.lu.se  Tel: 046 17 72 97

Suppleant Per Blomquist

per-oluf.blomberg at avonova.se Mobil: 070 22 37 20 Tel: 040 607 40 37

Suppleant Marianne J Clevenholm, Arbetsmiljöingenjörerna AB

marianne.clevenholm at gmail.com Tel: 046 775 778 Mobil: 070 550 88 66

Suppleant Paul Daugaard, Lunds kommun företagshälsovård

paul.daugaard at lund.se Tel: 046 35 53 72 Mobil: 070 369 83 70

Suppleant Camilla Wagner, Öresundskraft

camilla.wagner at hotmail.com Tel: 042 490 30 86