Region 8

Vi i styrelsen för Region 8 är:

Ordförande Mats Andersson, Golder

mats_andersson at golder.se

Tel: 0303 878 37 Mobil: 070 358 78 37

Vice Ordförande Mats Karling, Utbildningssamordnare AstraZeneca R&D Mölndal

mats.karling at astrazeneca.com

Tel: 031 706 61 75 Mobil: 070 780 61 75

Veronika Nordin, COWI AB

FTFReg8 at gmail.com

Mobil: 073 341 42 28

Sekreterare Erika Mark

Erika at familjenmark.se

Vice Sekreterare Lars Sandberg, Astra Zeneca, Mölndal

lars.sandberg at astrazeneca.com

Tel: 031 776 19 84 Mobil: 070 316 24 60

Ledamot Maria Palmqvist, Egenföretagare Arbetsmiljökonsult

maria at arntorp.se

Mobil: 070 398 22 51

Suppleant Jessica Bergström, Vattenfall AB

jessica.bergstrom at vattenfall.com

Tel: 034 062 67 24 Mobil: 070 622 29 95

Suppleant Erika Mark, Prevent Safety Solution

erika.mark at preventbevakning.se

Tel: 030 377 97 04

Suppleant Jozef Zupancic, NCC

jozef.zupancic at ncc.se