Region 5

Vi i styrelsen för Region 5 är:


Ordförande Elisabeth Selander, 
Svenska Selba

Elisabeth.selander@live.se

070-510 83 97

Sekreterare Christine Wik, AVONOVA

Christine.wik@avonova.se

070-205 64 21

Kassör Linda Pålsson, Sandvik

linda.palsson@sandvik.com

carpediem_79@hotmail.com

Tel:070-3751597

Ledamot Börje Karvonen, Teracom

borje.karvonen@teracom.se

070-337 20 79

Ledamot Karin Grahn, SLL

karin.grahn@sll.se

08-123 37 226

Suppleant Nina Westman

nina.westman@gmail.com

073-5325415

Suppleant Amanda Wolgast,

arbetsmiljöingenjör, på Prevent

Suppleant Johan Bark, Svensk Handel

johan.bark@svenskhandel.se

08-762 77 74