Vår organisation

 

Riksstyrelsen
Föreningens riksstyrelse har övergripande ansvar för föreningens verksamhet. Den skall göra långsiktiga och årliga verksamhetsplaner. I verksamheten skall ingå kontakter med myndigheter, utbildningsanordnare, närstående bransch- och yrkesföreningar samt marknadsföring av medlemmarnas unika kompetens.

Regioner
FTF Arbetsmiljö är uppdelat i olika regioner med egna styrelser. Regionernas styrelser arbetar för att främja föreningens syfte med lokal verksamhet.

Region 1-2, Norr
Ordförande Johan Nylander, johan at nylanderstrategi.se

Mitt (tidigare region 3, 4 och 6)
Ordförande Kerstin Karlsson, kerstin at arbing.se

Region 5, Stockholmsområdet samt Gotland
Ordförande Elisabeth Selander, elisabeth.selander at live.se

Region 7, Småland och Öland
Ordförande Lars Engman, lars.engman at telia.com

Region 8, Väster
Ordförande Mats Andersson, mats.andersson at golder.se

Region 9, Skåne och Blekinge
Ordförande Marie Rasmussen, marie.rasmussen at akzanobel.com