KONTAKT

Ordförande: ordforande at arbetsliv.org
Rikskassör
: bsahlin18@gmail.com (om t.ex.  medlemskap)
Redaktör: redaktor@fftarbetmiljo.org (om tidningen inklusive annonser i tidningen)

Kansli-adress
FTF Arbetsmiljö, c/o Bengt Sahlin, Vardövägen 34, 136 58 Vega

Om du vill bli medlem kan du registrera dig på https://www.ftfarbetsmiljo.org/medlemssida/ 

Som medlem får du:
* Vår medlemstidning, FTF Arbetsmiljö, 3 nr/år.
* Tillgång till diskussionsgrupp på LinkedIn.
* Möjlighet att delta i föreningens utbildnings- och informationsverksamhet, gratis eller till låg kostnad.
* Inbjudan till regionala och lokala utbildningsdagar.
* Lokala medlemsträffar.
* Tillång till kontinuerligt uppdaterad lista över lediga jobb på föreningens hemsida.
* Tillgång till ett kraftfullt nätverk med medlemmar som har ett brinnande intresse för arbetsmiljöfrågor.

Medlemsavgiften varierar från 250 kr och uppåt beroende på vilken region du tillhör.

Vill du ha direktkontakt finns mailadresser till riksstyrelse och regionerna  under Om FTF