Om oss i FTF

Vi som är medlemmar i FTF arbetar med arbetsmiljö på olika sätt.

Här kan du läsa om en av våra medlemmar, Elisabeth Selander. Elisabeth är byggnadsingenjören som halkade in på arbetsmiljö och som sedan inte kunnat låta blir att fortsätta jobba med detta fascinerande och intressanta område.

Vi planerar att lägga upp porträtt av flera medlemmar, för att visa vad vi arbetar med.

Gemensamt för oss är att vi, om än på olika sätt, arbetar med att förebygga arbetsmiljöproblem.