FORSKNING

Forskning inom området är viktigt men även disseminering av FoU-resultat. Man behöver inte vara Einstein för att kunna bidraga, även om det hade varit trevligt att ha honom med. Till våra seminarier bjuder dock vi in ledande experter som kan berätta om senaste rön och vad forskningen har kommit fram till.

Einstein gjorde många bra uttalanden som t.ex.:
”Det viktiga är att aldrig sluta ställa frågor.”
”När vi accepterar våra gränser kan vi passera dem.”
”Den som aldrig gjort ett misstag har aldrig prövat något nytt.”
”Livet är som att cykla – för att behålla balansen måste du fortsätta framåt.”
”Den enda källan till kunskap är erfarenhet.”

För att läsa vidare kring de FoU-projekt som finns behöver du logga in. Vi kommer dock att redovisa innehåll vid senare tillfälle.